Niezależnie od wieku wiedza musi być przekazywana w sposób interesujący i wyczerpujący zagadnienie. Dlatego należy poznać podstawowe metodyki nauczania. Najprostszą techniką stosowaną w najmłodszych klasach jest opowiadania. Nauczyciel w sposób opisowy prezentuje dane przedmioty lub zjawiska. Może się w tym przypadku wspierać inną metodą nauczania, mianowicie pokazem. Bardzo dobrym pomysłem jest łączenie kilku technik nauczania, dzięki czemu zdobywanie wykształcenia staje się dużo prostsze i przyswajalne dla różnych osób. Ciekawą formą nauczania jest pogadanka. W tym przypadku rola nauczyciela sprowadza się do zadawania nakierowujących na temat pytań. Jednak to uczniowie starają się rozwikłać problemy i opisać zagadnienie swoimi słowami. Forma ta niezwykle pobudza uczniów do aktywności. Nieco bardziej skomplikowana metodą nauczania jest dyskusja. Najczęściej prowadzona jest przez starszych uczniów, ponieważ wymaga specjalnego przygotowania się do zajęć. Na wyższych uczelniach bardzo często można spotkać się z wykładem. Polega on na prezentacji zagadnień naukowych w formie opisowej. Często trudne zagadnienia są podawane w gotowej formie do nauki. Także podczas studiów nauczanie dorosłych odbywa się poprzez pracę z książką. Powszechnie stosowaną formą nauczania są referaty, które zadaję się uczniom do samodzielnego przygotowania a następnie do zreferowania tematu przed resztą uczniów. To doskonała forma pobudzająca do kontaktu z wieloma lekturami i sprowadzenia ucznia do roli nauczyciela. Skuteczną techniką nauczania jest eksperyment. To praktyczne przyswajanie wiedzy, polega na wykonywaniu pod okiem nauczyciela różnych doświadczeń. Eksperymenty przeprowadza się najczęściej podczas zajęć z chemii lub przedmiotów zawodowych. Aby wiedza stała się łatwo przyswajalna powinna być wykładana ciekawymi metodami. Dobre efekty uzyskuje się łącząc kilka technik. Najlepiej jest pobudzać uczniów do aktywności i samodzielnej pracy. Warto także łączyć uczniów w grupy i zlecać im opracowanie wybranych przez siebie zagadnień. W każdym przypadku należy pobudzać do kreatywności i swobodnego wyrażania swoich poglądów.