-3.5 C
Warszawa
sobota, Styczeń 19, 2019

Wady nauczania w domu.

Coraz częściej słyszy się o domowy nauczaniu. Rodzice nie posyłają dzieci do szkoły, tylko uczą je w domu. Sami zajmują się ich edukacją lub zatrudniają nauczyciela. Często wiąże się to z tym, że chcą...

Szaman – intratne, lecz niebezpieczne stanowisko

W religiach chrześcijańskich, w islamie, judaizmie czy buddyzmie mamy do czynienia z kapłanem, mnichem. Natomiast w przypadku wielu religii tradycyjnych funkcję kapłana spełnia szaman, który najczęściej posiada nadludzkie moce, np. moc uzdrawiania. W każdym...

Germanistka

Moją wychowawczynią w liceum ogólnokształcącym była germanistka. Nauka języka niemieckiego nigdy nie była w mojej szkole traktowana poważnie, toteż pomimo blisko dziesięciu lat, podczas których uczęszczałem na lekcje, zupełnie mowy naszych zachodnich sąsiadów nie...

Bohaterstwo

ako dramatopisarz umiał wykorzystać Wyspiański inspiracje i doświadczenia wielu poetyk teatralnych: realizmu, symbolizmu nastrojowego i neoromantycznego. Odnaleźć też można w jego twórczości elementy ekspresjonizmu (choćby w niezwykle nasyconych emocjami scenach Wyzwolenia), a także naturalizmu....

Wyznanie

W tekście encykliki papież wyraża także obawy przed odnowieniem się modernizmu w dobie jego pontyfikatu, gdy zadaje pytanie: „Czyż na przykład błędy tak zwanego modernizmu odżywające obecnie na naszych oczach w niektórych aspektach życia...

Satyry i bajki

W Satyrach (1779) Krasicki jest już dojrzałym, pewnym siebie mi¬strzem. Ale jest też człowiekiem po-zbawionym złudzeń. Nie wierzy bo¬wiem w możliwość naprawienia świa¬ta. Prezentuje rzeczywistość w krzy-wym, satyrycznym zwierciadle, z po¬zoru poucza, ale bez...

Ultrasonografia

Badanie USG pozwala na uwidocznienie powiększonych węzłów chłonnych (węzły większe niż 10 mm są podejrzane o obecność przerzutów, ale o prawdziwości tego decyduje badanie histopatologiczne wyciętych węzłów) pozwala na ocenę obecności przerzutów do wątroby,...

Doktryna

Cechą wyróżniającą doktrynę Kościoła palmariańskiego jest wielka liczba różnych definicji dogmatycznych, które dotyczą także tysięcy różnych drobnych kwestii, traktowanych mimo to jako prawda objawiona przez Boga. Setki zdarzeń z historii biblijnej, dziejów Starego i...

Jak założyć stowarzyszenie?

Organizację społeczną, która powoływana jest w określonym celu nazywa się stowarzyszeniem. Jeśli chodzi o Polskę to mamy tutaj do czynienia na przykład z organizacjami typu partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, związki zawodowe lub...

Klasyfikacja TNM

Klasyfikacja TNM służy do prognozowania przebiegu choroby oraz do wyboru metody leczenia. Węzły chłonne umiejscowione wzdłuż krzywizn żołądka w tym okołowpustowe i okołoodźwiernikowe (grupa I) oraz pnia trzewnego i jego gałęzi na całym przebiegu...